Akupunktur

Akupunktur er en av de eldste og viktigste behandlingsmetodene i tradisjonell kinesisk medisin. Nå blir akupunktur anerkjent i den vestlige verden, til og med av WHO- verdens helse organisasjon,  for sine mange fordeler.

Akupunktur er en ikke-invasiv, medikamentfri og smertefri behandling som støtter kroppens helbredende evne og gjenoppretter ubalanser. Frittstående akupunkturbehandling eller i kombinasjon med andre behandlinger kan gi en effektiv langsiktig løsning på mange plager.

Effekten av akupunktur er godt dokumentert for en rekke lidelser, blant annet kronisk smerte, hodepine, kvalme, allergi, søvnproblemer, depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse og flere andre tilstander.

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) omfatter flere behandlingsformer i tillegg til akupunktur; blant annet urtemedisin, kostholdterapi, moxa (varme), kopping, Tui-Na-massasje med mer.

Hvis du ikke har brukt akupunktur, kan det være lurt å lese mer om akupunktur, hvordan det fungerer og hvordan akupunktur kan hjelpe deg.

Akupunktur kan brukes til å behandle en rekke forskjellige tilstander:

  • Akupunktur lindrer smerte
  • Akupunktur styrker immunforsvaret
  • Akupunktur regulerer ulike fysiologiske funksjoner

WHO gjennomførte en studie for å se på effekten av akupunktur og har funnet å kunne anbefale det som behandling i en rekke tilfeller: Smertetilstander, Nevrologiske tilstander, Luftveier, Fordøyelse, Blod, Tilstander i urinveier og genitalia, Gynekologiske forstyrrelser, Hjerte- og  kartilstander, Lettere depresjon, angst, søvnløshet, avhengighets problemer, Sanseorganer.

Klassisk akupunktur er en meget gammel tradisjonell behandlingsform og har røtter tilbake til oldtidens Kina – mens det er en relativt ny behandlingsform i den vestlige verden. I følge TKM skyldes smerte og sykdom ubalanser i kroppen. Gjennom en konsultasjon velges akupunkturpunkter langs kroppens energibaner for å påvirke og rette opp ubalansen. Tynne akupunkturnåler blir så satt i spesielt utvalgte punkter.

Behandlingen tar utgangspunkt i en vestlig medisinsk diagnose der behovet for vanlig konvensjonell medisinsk behandling er avklart.

Behandlingsforløpet

Fase 1 – Konsultasjon

Behandlingen starter med en samtale om lidelsene og fortsetter deretter med en undersøkelse som følger fremgangsmåten som benyttes i Tradisjonell Kinesisk Medisin.

Fase 2 – Behandlingsplan

Etter konsultasjonen lager TKM-terapeuten en plan for behandlingen. Behandlingsmetodene vil bli forklart samt hvor mange behandlinger du bør ta over hvor lang tid.

Fase 3 – Behandlingen

Dette er tidspunktet hvor akupunktøren setter tynne nåler inn i kroppens akupunkturpunkter. Du blir liggende med nålene i 30-50 minutter.

Fase 4 – Etterpå

Etter behandlingen vil noen føle seg slitne, og du bør da ta deg tid til å hvile og drikke rikelig med væske slik at kroppen får hjelp til å skille ut avfallsprodukter og begynne legeprosessen.