Helsetjenester

Osteopati

Osteopatien baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling – hvor man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Manuell behandling, fysisk aktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste osteopater jobber med.
Osteopater benytter seg av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, både lette og kraftige. De finner øvelser og aktiviteter som du selv følger opp hjemme og i hverdagen -– er opptatt av å finne hva som er viktig for deg, og hvordan dere sammen kan skape en trygg arena der du kan bruke kroppen din på en god måte. Da vil også resultatene komme, og du vil kunne fungere bedre både i hverdagen og på jobben – med mindre plager.


Medisinsk PT

En rekke muskel -og skjelletsykdommer har god effekt av tilpassede treningsprotokoller og belastningsprofil tilrettelagt for spesifikke diagnoser. Medisinsk PT kan også brukes som forebyggende tiltak. I veiledning sammen med nevrolog og lege vil treningen tilpasses din situasjon. Medisinsk PT kan også hjelpe idrettsutøvere å forebygge skader, starte tilhelning av pågående skade og øke prestasjon. Vi tilbyr full pakke i en kombinasjon av vestlig medisin, diagnostikk, manuelle teknikker og kinesisk medisin for bedre effekt. Du sparer både tid og penger.


Soneterapi

Soneterapi er behandling der soneterapeuten trykker på punkter på kroppen som representerer ulike soner og organer. Behandlingsfilosofien tar utgangspunkt i troen på energistrømmer i kroppen.
Soneterapi er en type alternativ eller komplementær behandling som går ut på at man trykker på spesielle punkter på kroppen som representerer ulike soner og organer.

Hvordan fungerer egentlig soneterapi?

Soneterapi skal sette i gang kroppens mekanismer for å helbrede seg selv gjennom forskjellig type stimuli. Det er ikke meningen at det skal erstatte andre former for medisinsk behandling, men heller benyttes i tillegg til andre behandlingsformer. Mange opplever at soneterapi gir lindring for stress og anspenthet i kroppen.
De fleste behandlingsforløp tar utgangspunkt i flere behandlinger med soneterapi, hvor man som regel vil merke den fulle effekten av behandlingen først etter flere behandlinger.
Behandlingen kan innebære trykkmassasje eller punktmassasje, eller akupunktur på de sonene som påvirker områdene som er smertefulle eller berørt.

Soneterapi kan brukes for å behandle blant annet:

  • Hodesmerter
  • Hormonforstyrrelser
  • Muskel eller skjelettplager
  • Allergi- eller luftveisplager
  • Søvnforstyrrelser, stress eller anspenthet
  • Problemer med fordøyelsen
Akupunktur Kosmetisk Medisin TCM-Klinikken