Priser

Priser

Behandlingspriser

Disse prisene gjelder for behandlinger og massasje. For priser på andre behandlinger som krever mer individuell tilpasning og/eller mer planlegging, vennligst ta kontakt.

Avbestilling

Ønsker du å avbestille timen din må dette skje innen kl. 15:00 virkedagen før. Har du time på en mandag kan du avbestille din time senest lørdagen før.

Avbestillingsreglene gjelder også ved fravær pga. sykdom eller sykt barn. Timer som ikke blir avbestilt må betales i sin helhet

shutterstock_1620889672
shutterstock_1620889672